انتشارات [United States] : Parvati Press, ©2015.

دانلود رایگان Blood sky , copy2015, United States Parvati Press,لیست Traci L Slatton,books of Traci L Slatton,books of copy2015,دانلود کتاب Blood sky , United States Parvati Press

آدرس پل طبیعت در تهران + سیتی پدیا

پل طبیعت، اولین پل صرفا پیاده رو در ایران می باشد که بوستان آب و آتش و پارک جنگلی طالقانی را به یکدیگر متصل می کند. این پل در ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۳ مصادف با عید غدیر..

ادامه مطلب